Odsłonięcie rzeźby „Dzika” i „Kaktusa”

Zgodnie z zapowiedzią w sobotnie przedpołudnie w Starachowicach została odsłonięta rzeźba dwóch zasłużonych dla Ziemi Świętokrzyskiej i Starachowic żołnierzy Armii Krajowej – Mariana Świderskiego ps. „Dzika” oraz Edmunda Rachtana ps. „Kaktus”.

To przedsięwzięcie realizowane było wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Starachowice.

Podczas uroczystości obecni byli min:
– Hanna Stadnik ps. „Hanka” – Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
– Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pan Andrzej Bętkowski
– Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach pan Insp. Paweł Dzierżak
– Dyrektor Biura Historii i Tradycji pan Nadinspektor Krzysztof Musielak reprezentujący Komendanta Głównego Policji
– Dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej pan płk Artur Barański
– Ojciec Opat Eugeniusz Augustyn

Podczas uroczystości głos zabrali:
– Wiceprezydent Starachowic pan Ewa Skiba
– W imieniu rodzin pan Rafał Świderski
– Prezes Okręgu – Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt” pan Rafał Obarzanek

Uroczystość skupiła wiele pocztów sztandarowych. Asystę wojskową zapewniła 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. Na odsłonięcie przybyło ponad 100 harcerek i harcerzy z Komendy Hufca ZHP w Starachowicach oraz kilkunastoosobowa delegacja harcerek i harcerzy z ZHR.

Uroczystość przygotowała i przeprowadziła hm. Anna Skibińska – Wiceprezes Okręgu – Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt”.

W tym miejscu szczególne podziękowania kierujemy do Władz miejskich a w szczególności pana Włodzimierza Jedynaka i pana Adama Brzezińskiego, którzy ten projekt koordynowali ze strony urzędu.

wykorzystano zdjęcia Kazimierza Cucha