Album „Każdego roku 27 września”

Album „Każdego roku 27 września” powstał z woli i marzenia ppor. czasu wojny Zdzisława Rachtana „Halnego” żołnierza „Ponurego” i „Nurta”, kawalera Srebrnego Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyża Walecznych, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, Kustosza Pamięci Narodowej, wieloletniego przewodniczącego Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt”.

Celem publikacji jest podkreślenie wielkiej wagi uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 września 1998 r. ustanawiającej 27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego. Redagowanie albumu rozpoczęliśmy wspólnie jesienią 2013 r. Niestety, „Halny” nie doczekał jego wydania. Zmarł 26 stycznia 2014 r. Postanowiliśmy dokończyć Jego dzieło.
Małgorzata Balasińska (współredaktorka)

Zawiera aneks w jezyku angielkim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.