Uroczystości na Wykusie

Spotkanie na Wykusie rozpoczęło się od odsłonięcia przez Komendanta Policji w Kielcach pana Inspektora Pawła Dzierżaka pamiątkowej tablicy dotyczącej 100. rocznicy powstania Policji Świętokrzyskiej.

Uroczystość rozpoczęła się od meldunku złożonego przez hm. Michała Nowakowskiego na ręce Prezesa Okręgu Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt” hm. Rafała Obarzanka.

Polana Wukusowa zgromadziła licznie policjantów, żołnierzy, harcerzy, strzelców, grupy rekonstrukcyjne.

W uroczystości udział wzięli m.in.:
– Senator, Szef Senackiej Komisji Obrony Narodowej pan Jarosław Rusiecki
– Poseł na Sejm pan Andrzej Kryj
– Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pan Minister Jan Józef Kasprzyk,
– Przewodniczący Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pan Sędzia Bogusław Nizieński
– Wojewoda Świętokrzyski pani Agata Wojtyszek
– Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pan Andrzej Bętkowski
– Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej pan Łukasz Kudlicki
– Dyrektor Biura Historii i Tradycji pan Nadinspektor Krzysztof Musielak reprezentujący Komendanta Głównego Policji
– Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach pan Inspektor Paweł Dzierżak
– Dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej pan płk Artur Barański
– Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach pani dr Dorota Koczwańska-Kalita
– Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych pan Piotr Kacprzak

Mszy Świętej przewodniczył Kapelan Garnizonu Kielce ks. ppłk Grzegorz Kamiński.

Po Mszy Świętej nastąpiło wręczenie odznaczeń:

Policyjna Odznaka Zasługi imienia „Ponurego”.
Odznaczenie otrzymał st. post. Łukasz Czaja

Medal Pro Bono Poloniae
medal otrzymała pani Krystyna Jopowicz

Medal Pro Patria otrzymali
Starostwo Powiatowe Starachowicach
Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi
5 Konecka Drużyna Harcerska „Feniks” im. ppor cc. Waldemara Szwieca „Robota”
Pani Krystyna Piotrowska-Wójcik
Pan Aspirant Grzegorz Irka
Pan Konrad Łęcki
Pan Mieczysław Machulak
Pan płk Jarosława Molisak
Pan Eugeniusz Bugała
Pan Leszek Bukowski
Pan ppłk Piotr Gadomski
Pani dr Dorota Koczwańska-Kalita
Pan Jarosław Kołomański
Pan Jakub Kowalski
Pani mjr Kamila Kreis-Tomczak
Pan podkomisarz Paweł Kruszyna
Pan Grzegorz Religa
Pan Tomasz Franciszek Szczykutowicz

Medal Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Pani Agata Wojtyszek
Pan Andrzej Bętkowski
Pan gen. insp. Jarosław Szymczyk
Pan Nadinsp. Dariusz Augustyniak
Pan insp. Paweł Dzierżak
Pan płk Paweł Chabielski
Pan płk Artur Barański
Pani mjr Kamila Kreis
Pan mjr Andrzej Szostak

Uroczystość zakończyła się uroczystym Apelem Poległych oraz złożeniem wiązanek.