Uroczystości Wykusowe 2019, Dzień 1

W dniu 14 czerwca 2019 nadaniem Honorowego Obywatelstwa płk. Jana Piwnika ps. „Ponury” oraz mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt” rozpoczęły się Uroczystości Wykusowe 2019.

9.00 – Uroczystości w Bodzentynie
Uroczystą sesją Rady Gminy przyjęto naszych dowódców w grono Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Bodzentyn. Inicjatywa została zgłoszona przez Panią Urszulę Oettingen. Podczas uroczystości obecni byli:

 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – pan Andrzej Bętkowski,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach pan Inspektor Paweł Dzierżak,
 • Dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej pan płk Artur Barański,
 • Zastępca Naczelnika IPN w Kielcach pan Leszek Bukowski,
 • Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pan Piotr Kacprzak,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów pan Piotr Fitas.

16.00 – Konferencja w Starachowicach
Już po raz 3 została zorganizowana konferencja poświęcona żołnierzom Armii Krajowej. Tym razem odbyła się w Starachowicach. Konferencja została otwarta przez:

 • Wiceprezydent Starachowic – panią Ewę Skibę,
 • Dowódcę 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej pana płk. Artura Barańskiego.

Konferencja poświęcona była postaciom „Ponurego” i „Nurta”. Prelegentami podczas części panelowej byli:

 • pan płk dr hab. Juliusz Tym,
 • pan dr Marek Jedynak,
 • pan dr Tomasz Ossowski,
 • pan Wojciech Königsberg.

18.00 – Koncert przy „Ławeczce Halnego”
Tradycją się stało, że młodzież spotyka się przy „Ławeczce Halnego” i śpiewa pieśni partyzanckie. Od początku prowadzi to wydarzenie pod kątem merytorycznym oraz organizacyjnym Wiceprezes Okręgu hm. Anna Skibińska. W tym roku artyści zaśpiewali następujące utwory:

 • Artur Biniek – hymn AK – „Armia Krajowa”,
 • Zespół Wokalny „Mali Wojacy” z ZPO ze Stykowa – „Cisza”,
 • Natalia Orczyk- „Taki kraj”,
 • SP nr 11 im. mjr „Ponurego” – Chór „Unisono” – „Marsz Polonia”,
 • SP nr 11 im. mjr „Ponurego” – Chór „Unisono” – „Ziemia Ojczysta”,
 • Natalia Orczyk z ZPO ze Stykowa – „Wolność”,
 • Zespół wokalny „Mali Wojacy” z ZPO ze Stykowa – „Rozszumiały się wierzby płaczące”,
 • Weronika Styk – „Krzyż Święty i orzeł”,
 • Justyna Dulemba ze 115 DH z Wielkiej Wsi – „Jak orzeł”,
 • G.Z. Dzielne Szaraczki – „Od Łysogór”,
 • Weronika Styk – uczennica LO nr 1 (do niedawna uczennica Szkoły im. Ponurego w Rzepinie) – „List do matki”,
 • Duet z ZSZ nr 2: Grudzień Karolina i Pięciński Wiktor – „Wróć Jasieńku wróć”,
 • Iga Hamera z Gimnazjum nr4 – „Przysięga”,
 • Ryszard Rogala – „Pieśń Partyzantów”,
 • Artur Biniek – Hymn „Ponurego” – „Choć z dala swą mamy”.

20.00 – Koncert w Starachowickim Centrum Kultury
Koncert przygotowany został przez Kubę Kowalskiego i został poświęcony żołnierzom od „Ponurego” i „Nurta”. W koncercie udział wzięli następujący artyści.

 • Anna Iwasiuta Dudek,
 • Przemysław Stefańczyk,
 • Kuba Kowalski.