Partyzancka Droga Krzyżowa

W roku Jubileuszowym Chrześcijaństwa, 28 października 2000 r. po raz pierwszy harcerze z Hufca ZHP Starachowice zorganizowali na Wykusie nabożeństwo „Drogę Krzyżową”. Stacje Drogi Krzyżowej usytuowane zostały przy partyzanckich mogiłach, rozrzuconych wokół wzgórza „Wykus” w lesie siekierzyńskim. Pochowani w nich zostali żołnierze Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” polegli
 28 października 1943 r. w III obławie 
zorganizowanej przez Niemców
na oddziały por. Jana Piwnika.

Pomysł powstania Partyzanckiej
 Drogi Krzyżowej zrodził się wśród kombatantów i harcerzy ze Starachowic. W porozumieniu ze Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”–„Nurt” jej organizację przyjęli na siebie harcerze z 2 Drużyny Harcerskiej im. gen. Mariana Langiewicza i 17 Drużyny Harcerskiej im. Ludmiły Stefanowskiej „Zjawy”. Młode pokolenie harcerzy dołączyło się do organizacji i stowarzyszeń, które przejęły pałeczkę w sztafecie pokoleń.

Partyzancka Droga Krzyżowa wiedzie po miejscach walk i grobach żołnierzy „Ponurego” i „Nurta” na Wykusie. Harcerze uzgodnili z Nadleśnictwem Suchedniów leśny żółto-biały szlak oraz stacje Partyzanckiej Drogi Krzyżowej, przy których zawisły kolejne kapliczki.

Ostatnia umieszczona została przy kapliczce Matki Bolesnej na wykusowej polanie. Tam rokrocznie docierają wszyscy uczestnicy: młodzież harcerska i szkolna, mieszkańcy okolicznych miejscowości, weterani Armii Krajowej oraz ci, którym bliski jest Wykus i tradycje z nim związane. Młodzież i harcerze mają możliwość spotkać się i porozmawiać z kombatantami, autentycznymi świadkami i uczestnikami II wojny światowej.

Uroczystość organizowana jest każdego roku w dniu 28 października – w rocznicę III obławy. Spotkanie w przededniu Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jest okazją do duchowego przeżycia, oddania hołdu poległym partyzantom i modlitwy za nich.