Uroczystości Wykusowe 2022

W tym roku obchodzimy 65 rocznicę powstania Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt”. Poniżej przypominamy najważniejsze wydarzenia z tych lat. W załączeniu przekazujemy program najbliższych Uroczystości.

1957 – Budowa i odsłonięcie Kapliczki na Wykusie (powstanie Środowiska)

1968 – Wydanie książki Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie Cezarego Chlebowskiego

1976 – Rozpoczęcie tworzenia Panteonu Polskiego Państwa Podziemnego w Opactwie Cysterskim w Wąchocku

1984 – Odsłonięcie pomnika mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Wąchocku

1986 – Odsłonięcie kamienia upamiętniającego zamach na gen. Kurta Rennera wykonany przez oddział wachmistrza Tomasza Wójcika ps. „Tarzan”, w 1943 roku (droga Ćmielów – Ożarów)

1988 – Uroczystości Pogrzebowe mjr. Jana Piwnika ps. „Ponury” (Janowice, Nagorzyce, Michniów, Wykus, Rataje, Wąchock)

1989 – Odsłonięcie pomnika w Woli Grójeckiej upamiętniającego 37 żołnierzy poległych w 1944 roku.

1991 – Nawiązanie współpracy Policji Świętokrzyskiej ze Środowiskiem. Przyjęcie przez KWP w Kielcach za Patrona – mjr. Jana Piwnika ps. „Ponury”

1994 – Uroczystości Pogrzebowe mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt” (Suchedniów, Ostojów, Wykus)

1996 – Podpisanie Porozumienia o przejęciu tradycji Środowiska przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

2000 – Powstanie Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie przygotowanej przez Hufiec Starachowice Związku Harcerstwa Polskiego

2007 – miana w sztafecie pokoleń. Zarząd Okręgu tworzy młode pokolenie wskazane przez żołnierzy Armii Krajowej.

2013 – Przyznanie nagrody Kustosz Pamięci Narodowej Zdzisławowi Rachtanowi ps. „Halny” przez Instytut Pamięci Narodowej

2016 – Odsłonięcie „Ławeczki Halnego” w Starachowicach upamiętniającej Zdzisława Rachtana ps. „Halny”

2017 – Przyznanie nagrody Świadek Historii Środowisku Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt” przez Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie

2018 – Nawiązanie współpracy z 10 Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej, która przyjęła za Patrona mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”

2019 – Odsłonięcie w Starachowicach Rzeźby „Dzika” i „Kaktusa” upamiętniającej Mariana Świderskiego oraz Edmunda Rachtana

2021 – Uroczystości Pogrzebowe ppor. cz. w. Tomasza Wójcika ps. „Tarzan” w Ćmielowie