Uroczystości Wykusowe 2019

Uroczystości związane z upamiętnieniem płk. Jana Piwnika ps. „Ponury” oraz mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt” oraz ich żołnierzy.

W tym roku uroczystości związane będą:

75. Rocznicą Śmierci płk. Jana Piwnika ps. „Ponury”
25. Rocznicą Ponownego Pogrzebu mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”
100. Rocznicą powstania Policji Państwowej
Świętem 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Program Uroczystości

14 czerwca (Bodzentyn, Starachowice)

9.00 Nadanie Honorowego Obywatelstwa Bodzentyna płk. Janowi Piwnikowi ps. „Ponury” oraz mjr. Eugeniuszowi Kaszyńskiemu ps. „Nurt” – Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie, ul. Wolności 4.11.00 Bieg im. Jana Piwnika „Ponurego” z okazji 100-lecia powołania Policji Państwowej (polana Wykus – Suchedniów – Michniów).
11.00 Bieg im. Jana Piwnika „Ponurego” z okazji 100-lecia powołania Policji Państwowej (polana Wykus – Suchedniów – Michniów).
16.00 Płk Jan Piwnik „Ponury” oraz mjr Eugeniusz Kaszyński ps. „Nurt” – wzór żołnierza, oficera, Polaka – konferencja w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, Sala „Olimpia” przy ul. Radomskiej 45.
18.00 Wieczór pieśni partyzanckiej i patriotycznej w wykonaniu dzieci oraz młodzieży przy Ławeczce „Halnego” w Starachowicach.
20. 00 „Pozostali w szumie jodeł” – przedstawienie artystyczne w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej, Starachowickie Centrum Kultury ul. Radomska 21.

15 czerwca (Starachowice, Wykus)

11.00 Odsłonięcie rzeźb Mariana Świderskiego ps. „Dzik” oraz Edmunda Rachtana ps. „Kaktus” – Starachowice, aleja Armii Krajowej / plac pod Skałkami.
13.00 Odjazd autobusu na Wykus z parkingu przy alei Armii Krajowej / na wprost „Falowca”.
13.30 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku – odjazd autobusu na Wykus.
15.15 Zebranie pocztów sztandarowych i grup zorganizowanych przy wejściu na Polanę Wykusową.
15.40 Wprowadzenie sztandarów na Polanę Wykusową.
15.45 Odsłonięcie tabliczki pamiątkowej w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej.
16.00 Podniesienie flagi na maszt, przywitanie zebranych.
— Polowa Msza Święta w intencji mjr. „Nurta” i Jego Żołnierzy.
— Wręczenie Policyjnych Honorowych Odznak Zasługi im. „Ponurego” – Apel poległych i złożenie kwiatów.
18.30 Ognisko harcerskie.

16 czerwca (Wąchock, Starachowice)

9.00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku, Promocja Dziennika „Staszka” w opracowaniu dr. Marka Jedynaka (Delegatura IPN w Kielcach).
10.00 Zebranie pocztów sztandarowych.
10.30 Msza Święta w intencji płk. „Ponurego” i Jego Żołnierzy.
11.30 Defilada pod pomnikiem płk. „Ponurego” w Wąchocku, Apel Poległych, złożenie wiązanek.
14.00 Uroczysta zbiórka z okazji Święta 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej na placu Rynek w Starachowicach zakończona defiladą pododdziałów.
16.00 Żołnierski piknik na Szlakowisku (m.in. pokaz sprzętu i wyposażenia 10 ŚBOT oraz innych służb mundurowych, gry i konkursy, występy artystyczne, wojskowa grochówka).