75 Rocznica śmierci „Oseta”

W dniu 6 sierpnia 1943 roku w potyczce z Niemcami zginął phm. Władysław Wasilewski ps. „Oset”. Dowódca 2 plutonu w III Zgrupowaniu, które było częścią Zgrupowania Partyzanckiego AK „Ponury”.

Tak żegnał swojego podkomendnego w liście do ojca sam „Ponury”:

Szanowny Panie, Z przykrością wielką przychodzi mi skreślić do Pana tych parę słów. Z przykrością, gdyż wiem jak bardzo one Pana jako ojca Władka dotkną. Syn Pana poległ na Polu Chwały z ręki wrogiego nam okupanta. Śmierć miał piękną, tak piękną jak całe jego piękne było życie partyzanckie. W czasie gdy był moim podkomendnym znałem go zawsze jako najmłodszego, a zarazem najbardziej subordynowanego dowódcę oddziału, najdzielniejszego żołnierza. Toteż wysłałem jeszcze przed śmiercią jego wniosek o awansowanie do stopnia ppor. stanu wojny oraz wniosek o odznaczenie Krzyżem Walecznym. Z syna takiego może być Pan dumnym i dlatego żywię nadzieję, że lżej Pan zniesie ten cios, jaki Pana dotknął. Z uwagi na to, że przez ten fakt stracił zarazem pomoc materialną w jego osobie pozwalam sobie przesłać Panu w formie zapomogi zł 2500.

Łączę żołnierskie pozdrowienie.

Ponury.

Więcej w opracowaniu dr. Marka Jedynaka z 2015 roku o życiu i służbie „Oseta”

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/40452,Wladyslaw-Wasilewski-Oset-Odrowaz-19211943-Harcerski-instruktor-i-partyzancki-do.html