Odznaczenie francuskiego żandarma Policyjną Odznaką Zasługi im. „Ponurego”

Dziś w Wąchocku odbyła się uroczystość pośmiertnego wręczenia Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego” nadaną płk. Arnaud Beltrame, francuskiemu żandarmowi, zastrzelonemu przez napastnika w Trebes na południu Francji, który walcząc z terroryzmem zapłacił najwyższą cenę. Honorową odznakę odebrała wdowa po bohaterze pułkowniku Arnaud Beltrame – Pani Marielle Beltrame. W tej podniosłej chwili uczestniczył m.in. Pierwszy Radca ambasady Francji jako Chargé d’affaires a.i., Pan Mathieu Carmena, Oficer Łącznikowy ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy Ambasadzie Francji w Polsce insp. Olivier Ordas, Szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego Żandarmerii w Regionie, przyjaciel francuskiego bohatera  płk. Eric Lłizy, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, świętokrzyscy policjanci na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem oraz przedstawiciele pozostałych służb mundurowych.

16 czerwca 2018 roku na leśnej polanie „Wykus”, wzorem lat ubiegłych, zorganizowane zostały rocznicowe spotkania świętokrzyskich partyzantów upamiętniające bohaterstwo i ofiarę żołnierzy Armii Krajowej, w trakcie których wręczone zostały dwie odznaki, w tym jedna pośmiertnie. Uchwałą Kapituły pośmiertnie odznaczony został również płk. Arnaud Beltrame, francuski żandarm, który 23 marca tego roku poświęcił swoje życie dla ratowania istnienia ludzkiego. 45 –letni pułkownik po 22 latach służby został zastrzelony przez napastnika w Trebes na południu Francji, walcząc z terroryzmem. Funkcjonariusz oddał życie ratując zakładniczkę.

Środowisko reprezentowane było przez Prezesa Okręgu Rafał Obarzanka, jednocześnie będącego Członkiem Kapituły Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego”.