Rocznica rozbicia oddziału wachm. Tomasza Wójcika „Tarzana”

7 lipca 1944 roku w miejscowości Wola Grójecka nastąpiło rozbicie w zasadzce niemieckiej oddziału wachm. Tomasza Wójcika „Tarzana”. W miejscu tym w latach 80 został ufundowany przez żołnierzy Środowiska „Ponury”-„Nurt” pomnik upamiętniający śmierć 32 żołnierzy, którzy zostali pochowani na cmentarzu w Ćmielowie. Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać w opracowaniu dr Marka Jedynaka.

http://ponury-nurt.blogspot.com/2010/06/wola-grojecka-cmielow-2010.html?m=1

Zdjęcie  ze zbiorów Pana Krzysztofa Jakubowskiego. Przedstawia członków Środowiska śp. Wojciecha Targowskiego ps. „Vis” oraz księdza Jana Mikosa, który od lat 80 rok w rok modlitwą przy pomniku wspomina poległych żołnierzy.