Wykus 2017

Dziś zakończyły się Uroczystości na Wykusie. Rozpoczęły się o godz.14.45 koncertem piosenek patriotycznych „Leśne Echa”. Po zakończeniu koncertu odbyło się przedstawienie przygotowane przez Teatr Amatorski TEAM działający przy Starachowickim Centrum Kultury pt. „Dom w Janowicach”

Równo o 16.00 rozpoczęła się część oficjalna. W spotkaniu wzięli min. udział:

Pan Minister Jan Kasprzyk – Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Parlamentarzyści
Pan Andrzej Bętkowski – Wicewojewoda Świętokrzyski
Pan Jan Maćkowiak – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
Pan prof. Leszek Żukowski – Prezes ZG AK
Pan Insp. Dariusz Augustyniak – Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach
Pan Krzysztof Musielak – Przedstawiciel KG Policji, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji
Pan Tadeusz Pasternak – Przedstawiciel Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
Pan Piotr Kacprzak – Zastępca Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Radomiu
Pani dr Dorota Koczwańska – Kalita, Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach
Pan mjr Arkadiusz Radzinski – Komendant Garnizonu CPDMZ w Kielcach
Pan kpt Piotr Rokita – WKU Kielce

Na uroczystość przybyli przedstawiciele:
Samorządów Kielc, Skarżyska, Starachowic, Wąchocka, Bodzentyna, Suchedniowa.
Wojska Polskiego
Organizacji kombatanckich, strzelców, harcerzy, grup rekonstrukcyjnych, szkół. Uroczystość zgromadziła kilkadziesiąt pocztów sztandarowych.

Mszę Świętą celebrował ks. Prałat Jerzy Karbownik. Po jej zakończeniu Minister Jan Kasprzyk odczytał list od Marszałka Sejmu. Później nastąpiła ceremonia wręczenia odznaczeń Pro Patria, które otrzymali:

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Nadleśnictwo Suchedniów
Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Pan Robert Kowalski
Pan Jerzy Małyk
Pan Zbigniew Pastuszka
Pan Zbigniew Świątek
Asp. Monika Kalinowska
Ks. Tadeusz Lutkowski
Pan Stanisław Wodyński

Po odznaczeniach i zakończenia przemówienia Szefa UdsKiOR nastąpiło wręczenie Policyjne Odznaki Zasługi im. Jana Piwnika ps. „Ponury”. Odznaka „Ponurego” przyznawana jest funkcjonariuszom Policji honorowo.  Każdy z nich wykazał się nieprzeciętną odwagą, brał czynny udział w ratowaniu ludzkiego życia lub działał ze szczególnym poświęceniem stojąc w obronie prawa, życia i mienia.

Odznakę otrzymali:
podkom. Zbigniew Kaliszewski
st. sierż. Łukasz Bukała

Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Łukasz Kudlicki przeczytał list od Pana Ministra Mariusza Błaszczaka.

Ostatnim odznaczeniem był Medal Zasługi dla Światowego Związku Armii Krajowej. Medal wręczany był Pani Stanisławie Tofil ps. „Malina. Na koniec Pani dr Dorota Koczwańska – Kalita odczytała list od Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Po przemówieniach i listach odczytany został Apel Pamięci oraz Kompania Honorowa Policji wystrzeliła salwę honorową. Na koniec nastąpiło złożenie wiązanek i wyprowadzenie sztandarów oraz grup zorganizowanych.

ry