60 lat Środowiska „Ponury”-„Nurt” – Starachowice

Dziś panelem historycznym rozpoczęliśmy „Uroczystości Wykusowe”. W tym roku przypada 60 rocznica budowy Kapliczki na Wykusie oraz powstania Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt”

Panel odbył się w siedzibie Powiatu Starachowickiego za co dziękujemy Pani Staroście Danucie Krępie. Organizatorem było Środowisko, Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Urząd Miasta i Gminy Starachowice.

W Panelu udział wzięli min. Wojewoda Świętokrzyski Pan Andrzej Bętkowski oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Pruś. Licznie przybyli przedstawiciele Samorządu, Policji, Lasów Państwowych, Wojska Polskiego, Szkół, organizacji społecznych i młodzieżowych.

Podczas panelu wystąpili:

prof. Marek Wierzbicki
podinsp. Jacenty Frydrych
dr Marek Jedynak
hm Marek Różycki

Po zakończonym Panelu Środowisko „Ponury”-„Nurt” podziękowało poniższym instytucjom i osobom za wieloletnie wsparcie w przygotowaniu „Uroczystości Wykusowych”.

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach
Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych. Dowództwa Wojsk Lądowych
Instytutowi Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
Nadleśnictwu Suchedniów
Powiatowi Starachowice
Urzędowi Miasta i Gminy Starachowice
Urzędowi Miasta i Gminy Wąchock
Urzędowi Miasta i Gminy Suchedniów
Urzędowi Miasta i Gminy Bodzentyn
Pani Magdalena Smożewska Wójcikiewicz
Po zakończeniu panelu uczestniczy przemieścili się pod „Ławeczkę Halnego” gdzie poniższe zespoły i grupy zaśpiewały pieśni patriotyczne.
Jakub Kowalski – trąbka;
Zespół „Patrol” – SSM Wanacja;
„Mali Wojacy” – SP w Stykowie;
Drużyna ZHP im. Szarych Szeregów  SP nr 10 w Starachowicach;
Aleksandra Domańska – z drużyny Szarych Szeregów;
Pan Marek Samsonowski i Paulina Nowak – z Wąchocka;
Ryszard Rogala – Wąchock;
Harcerki ze Skarżyskiego Hufca Jodła ZHR