Materiał archiwalny z pogrzebu „Ponurego”

Poniżej prezentacja fragmentów filmu przekazanego przez Pana Grzegorza Religę w reżyserii Pana Tadeusza Religi. Materiał przygotowany był po ponownym pogrzebie Jana Piwnika ps. „Ponury”, który miał miejsce w dniach 10-12 czerwca 1988 roku.