Odsłonięcie tablicy „Halnego” w Wielkiej Wsi

W dniu 25 stycznia dzień przed 4 rocznicą śmierci Zdzisława Rachtana „Halnego” w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi im. Świętokrzyskich Partyzantów AK odsłonięto tablicę upamiętniającą człowieka, który przez swoje życie upamiętniał etos Armii Krajowej. Osoby skromnej, szczerej i bezkompromisowej.

Podczas tej podniosłej chwili obecni byli:

Wicewojewoda Świętokrzyski – Pan Andrzej Będkowski
Wicekurator Świętokrzyski – Pan Tomasz Pleban
o. Opat Eugeniusz Augustyn
Burmistrz Wąchocka – Pan Jarosław Samela
Wiceburmistrz Wąchocka – Pan Sebastian Staniszewski
Przewodniczący Kapituły Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego” – Pan Jacenty Frydrych
Radni Gminy Wąchock
Przedstawiciele organizacji kombatanckich i młodzieżowych

Okręg – Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”-„Nurt” reprezentowali:

Wiceprezes Okręgu – Bożena Wrona, Dyrektor Szkoły i pomysłodawca tablicy
Wiceprezes Okręgu – Anna Skibińka
Członek Zarządu Okręgu – Ryszard Patzer

Więcej o „Halnym”

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-kustosz-pamieci/2013/24284,Zdzislaw-Rachtan-19242014.html

zdjęcia: portal Kulturalny Wąchock