Wąchock, Uroczystości 2016

W dniu dzisiejszym w Wąchocku zakończyły się uroczystości poświęcone żołnierzom Armii Krajowej oraz płk. Janowi Piwnikowi ps. „Ponury”.

Rano dr Marek Jedynak wygłosił prelekcję nt. postaci żołnierza, harcerza phm Władysława Wasilewskiego ps. Oset.

O 10.30 rozpoczęła się Msza Święta a po niej wszyscy przeszli pod pomnik „Ponurego” przy, którym zgromadzeni złożyli wiązanki.

Po części oficjalnej nad Zalewem w Wąchocku odbyły się Biegi pod nazwą „Wykus 43”

wykorzystano zdjęcia z echodnia.eu