„Ławeczka Halnego” odsłonięta

W sobotę przed południem w Starachowicach rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia Ławeczki z postacią Zdzisława Rachtana ps. „Halny”.

Powstała ona z inicjatywy Środowiska „Ponury-Nurt” a jej projekt i wykonanie zapewnił jeden z najlepszych polskich artystów Pan prof. Karol Badyna.

Ze strony Środowiska nad całością czuwała Pani Małgorzata Balasińska, której zaangażowanie i determinacja pozwoliły na dopięcie przygotowań na ostatni „guzik”.

Nieoceniona podczas uroczystości była hm. Anna Skibińska, która przygotowała cały program.

Środowisko dziękuje Prezydentowi Starachowic, Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Instytutowi Pamięci Narodowej oraz wszystkim prywatnym darczyńcom, którzy wsparli finansowo przygotowanie tej rzeźby.

Podczas uroczystości odsłonięcia „Ławeczki” był wśród nas min. dr Łukasz Kamiński – Prezes IPN oraz p/o Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Zdjęcia wykorzystane z profilu FB Prezydenta Starachowic