Konferencja o Cichociemnych

 

Cichociemni i ich żołnierze na Ziemi Świętokrzyskiej – pod takim hasłem odbyła się dziś konferencja oraz rozstrzygnięto konkurs dla młodzieży w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”. W spotkaniu uczestniczył i gratulował zwycięzcom w imieniu Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Ołdyński, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP – mł. insp. Daniel Głowacz, Wojewoda Świetokrzyski Agata Wojtyszek oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak.

Spotkanie rozpoczął Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, który podkreślił jak ważne jest zestawienie historii z dzisiejszymi bezpiecznymi czasami, a poruszane dziś tematy doskonale wpisują się w obchody 2016 roku jako „Rok Cichociemnych”, co ustanowił uchwałą Sejm pod koniec ubiegłego roku.

Do wydarzeń jakie w związku z tym organizuje Komenda Główna Policji w swoim wystąpieniu odniósł się Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP mł. insp. Daniel Głowacz. Natomiast dr Marek Jedynak z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach przedstawił zebranym sylwetki cichociemnych w okręgu radomsko-kieleckim ZWZ –AK. Kolejno Szczepan Mróz, znawca dziejów Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK zaprezentował film pt. „…aż po kres życia”.

Natomiast Jacenty Frydrych były Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach i inicjator ustanowienia Policyjnej Honorowej Odznaki Zasługi im. „Ponurego” powiedział o 25-leciu nawiązania współpracy Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z kombatantami i podwładnymi mjr. „Piwnika” zrzeszonymi w Świętokrzyskich Zgrupowaniach Partyzanckich Armii Krajowej „PONURY – NURT”. Przypomniał, że w czerwcu 1991 roku, aspirant Policji Państwowej Jan Piwnik mjr. „Ponury” został Patronem Policji Świętokrzyskiej. W tym też czasie zrodziła się myśli, aby policjantów szczególnie wyróżniających się w służbie, niosących z narażeniem zdrowia i życia pomoc poszkodowanym honorować Policyjną Odznaką Zasługi im. „Ponurego”, nadawaną przez Kapitułę. Tą odznaką już jutro na leśnej polanie Wykus koło Wąchocka zostanie uhonorowanych kolejnych dwóch funkcjonariuszy.

W trakcie konferencji podsumowano również konkurs „Cichociemni i ich żołnierze na Ziemi Świętokrzyskiej” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy film lub prezentację multimedialną przedstawiającą sylwetki „Cichociemnych” oraz ich żołnierzy na Ziemi Świętokrzyskiej. Przedsięwzięcie honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji oraz Wojewoda Świętokrzyski.

I MIEJSCE zajął zespół z Zespołu Szkół ZDZ.

II MIEJSCE zajął zespół z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” ze Starachowic.

III MIEJSCE zajęła uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach – Ilona Sobczak.

Wyróżnienia:

Zespół I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach za film pt. „Świętokrzyski Leonidas”.

Zespół Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach.

Zespół II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach.

Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie otrzymały także pamiątkowe dyplomy za udział i zaangażowanie w przedsięwzięcie.