• Warta harcerska przy trumnie
 • Zakończenie uroczystości w Wąchocku - 2017 rok
 • Powitanie
 • płk Jan Piwnik
 • mjr Eugeniusz Kaszyński
 • Odsłonięcie
 • Wykus 2018 - poczet sztandarowy Środowiska
 • Meldunek w
 • Uczestnicy Rajdu WYKUS 2018 na mecie
 • Wykus 2018 - Najstarszy i najmłodszy uczestnik Rajdu
 • Wykus 2018 - wprowadzenie sztandarów
 • Inscenizacja Wąchock 2018

Wykus

Wykus niejednokrotnie stanowił bazę polskich partyzantów. Podczas powstania styczniowego stacjonowali tu powstańcy dowodzeni przez Mariana Langiewicza. W trakcie II wojny światowej znajdowały się tu obozy żołnierzy polskiego podziemia, najpierw pod dowództwem „Hubala”, później Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponury”

Ponury

Jan Piwnik ur. 31 sierpnia 1912 w Janowicach, zm. 16 czerwca 1944 pod Jewłaszami – oficer Wojska Polskiego i aspirant Policji Państwowej. Jeden z pierwszych Cichociemnych zrzucony do Polski. Legendarny dowódca partyzancki Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich i na Nowogródczyźnie.

Nurt

Eugeniusz Kaszyński ur. 22 sierpnia 1909 w Łodzi, zm. 24 marca 1976 w Londynie – major rezerwy piechoty Wojska Polskiego, cichociemny, zastępca dowódcy i dowódca Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, dowódca I batalionu 2 pułku piechoty Legionów AK. W lecie 1945 opuścił Polskę i wyjechał do Anglii

Kapliczka

W październiku 1956 roku została podjęta decyzja o budowie Kapliczki na Wykusie. Kilku podkomendnych "Ponurego" i "Nurta" spotyka się w Warszawie w celu ustalenia szczegółów budowy. Jednocześnie środowisko w Starachowicach czyni przygotowania organizacyjne. We wrześniu 1957 roku zostaje odprawiona pierwsza Msza Święta.

Rozkaz Niedźwiadka

… „Żołnierze Armii Krajowej ! Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą." ...

Sztafeta pokoleń

25 maja 1996 roku w OO. Cystersów odbyło się spotkanie przestawicieli Środowiska "Ponury - Nurt" które reprezentowała Anna Lubowicka ps. "Hanka" a Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej reprezentowanym przez hm. Feliksa Borodzika, phm. Dariusza Lenarda podczas, którego żołnierze Armii Krajowej przekazali organizacji harcerskiej pałeczkę w sztafecie pokoleń

Wykus niejednokrotnie stanowił bazę polskich partyzantów. Podczas powstania styczniowego stacjonowali tu powstańcy dowodzeni przez Mariana Langiewicza. W trakcie II wojny światowej znajdowały się tu obozy żołnierzy polskiego podziemia, najpierw pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, później Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponury” – por. cc. Jana Piwnika „Ponurego”.

15 września 1957 r. w miejscu dawnego obozu odsłonięto kapliczkę z obrazem Matki Boskiej Bolesnej, upamiętniającą poległych w walce o Ojczyznę. Na jej ścianach umieszczono 123 pseudonimy poległych podczas wojny żołnierzy. Kapliczka otoczona jest murem, na którym obecnie umieszczonych jest już kilkaset tabliczek z nazwiskami zmarłych żołnierzy zgrupowań „Ponurego” i „Nurta”.

Do dziś w lasach dookoła Wykusu znajdują się liczne mogiły partyzanckie, w tym m.in. pomnik 20 poległych żołnierzy z plutonu ochrony radiostacji Jana „Inspektora Jacka” Kosińskiego, grób „Warszawiaków” oraz mogiła Ludmiły Bożeny Stefanowskiej „Zjawy”.
 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wykus